İki rəqəmli bir rəqəm, rəqəmləri çevirərək əldə edilən rəqəmdən 36-dan çoxdur. Əgər onlarla və vahid sayı arasındakı fərq 4-dürsə, say nədir?


cavab 1:

İki rəqəmli nömrə xy,

Vahid sistemində isə 10x + y şəklində təmsil olunur

Bəli, suala görə, bu rəqəmi çevirməklə əldə edilən saydan 36-ya çoxdur - buna görə də cümləni riyazi dildə düzəldirik →

(10x + y) = 36 + (10y + x) {10y + x ədədin tərsidir} → 1 tənlik

Həmçinin x - y = 4 → Eq. 2-ci

İndi yuxarıdakı iki tənliyi → həll edin

x - y = 4

yəni x> y, beləliklə x 5, 6, 7, 8, 9 və y 1, 2, 3, 4, 5 ola bilər.

Buna görə iki rəqəmli rəqəm 51, 62, 73, 84, 95 ola bilər


cavab 2:

Buraxın

0u90 \leq u \leq 9

ədəd olmaq və

0t90 \leq t \leq 9

onlarla olmaq

"İki rəqəmli nömrə rəqəmləri çevirməklə əldə edilən saydan 36-ya çoxdur" nəticələr verir:

36=(10t+u)(10u+t)36 = (10t + u) - (10u + t)

=9(tu)= 9 (t-u)

    (tu)=369=4\iff \boxed{(t-u) = \frac{36}{9} = 4}

Sonra sualın ikinci hissəsi əlavə məlumat vermir.

Nəticə: Çözüm unikal deyil

tt

uu

qənaətbəxşdir

t=u+4t = u + 4

,

0u90 \leq u \leq 9

,

0t90 \leq t \leq 9

qayda ilə görüşəcək:

40=04+3640 = 04 + 36

(redaktə: mənim üçün bu düzgün həlldir:

4040

iki rəqəmli bir rəqəmdir və nömrələrinin tərsini verir

04=404 = 4

(Sonuncu, sual üçün iki rəqəmli nömrə olmamalıdır.)

51=15+3651 = 15 + 36

62=26+3662 = 26 + 36

73=37+3673 = 37 + 36

84=48+3684 = 48 + 36

95=59+3695 = 59 + 36

Bərabərliyin hər zaman niyə qaldığını başa düşmək üçün: Hər tənliyi əlavə etməklə əldə etmək olar

1111

hər iki tərəfə, yəni əlavə etmək

11

üçün

dd

11

üçün

uu

onbothsidesandkeepingthe36asis. on both sides and keeping the 36 as is.


cavab 3:

Buraxın

[riyaziyyat] 0 \ leq u \ leq 9 [/ riyaziyyat]

ədəd olmaq və

[riyaziyyat] 0 \ leq t \ leq 9 [/ riyaziyyat]

onlarla olmaq

"İki rəqəmli nömrə rəqəmləri çevirməklə əldə edilən saydan 36-ya çoxdur" nəticələr verir:

[riyaziyyat] 36 = (10t + u) - (10u + t) [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] = 9 (tu) [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] \ iff \ qutulu {(tu) = \ frac {36} {9} = 4} [/ riyaziyyat]

Sonra sualın ikinci hissəsi əlavə məlumat vermir.

Nəticə: Çözüm unikal deyil

[riyaziyyat] t [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] u [/ riyaziyyat]

qənaətbəxşdir

[riyaziyyat] t = u + 4 [/ riyaziyyat]

,

[riyaziyyat] 0 \ leq u \ leq 9 [/ riyaziyyat]

,

[riyaziyyat] 0 \ leq t \ leq 9 [/ riyaziyyat]

qayda ilə görüşəcək:

[riyaziyyat] 40 = 04 + 36 [/ riyaziyyat]

(redaktə: mənim üçün bu düzgün həlldir:

[riyaziyyat] 40 [/ riyaziyyat]

iki rəqəmli bir rəqəmdir və nömrələrinin tərsini verir

[riyaziyyat] 04 = 4 [/ riyaziyyat]

(Sonuncu, sual üçün iki rəqəmli nömrə olmamalıdır.)

[riyaziyyat] 51 = 15 + 36 [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] 62 = 26 + 36 [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] 73 = 37 + 36 [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] 84 = 48 + 36 [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] 95 = 59 + 36 [/ riyaziyyat]

Bərabərliyin hər zaman niyə qaldığını başa düşmək üçün: Hər tənliyi əlavə etməklə əldə etmək olar

[riyaziyyat] 11 [/ riyaziyyat]

hər iki tərəfə, yəni əlavə etmək

[riyaziyyat] 1 [/ riyaziyyat]

üçün

[riyaziyyat] d [/ riyaziyyat]

[riyaziyyat] 1 [/ riyaziyyat]

üçün

[riyaziyyat] u [/ riyaziyyat]

hər iki tərəfdə və [riyaziyyat] 36 [/ math] olduğu kimi saxlanılır.