Səhmlər və müdafiə vasitələri: veksel, haqsız zənginləşdirmə və kvant qazanc arasında nə fərq var?


cavab 1:

Bu iki oğlan bunu etdi. Vəkil Estoppel təbiətdə kvazi-müqavildir və zərərçəkmiş tərəfin əlverişsiz bir vədinə görə mövqeyini dəyişdirməsini tələb edir.

Ədalətsiz zənginləşdirmə olduqca özünü izah edir. Borcunuzu ödəyin və həyatınızla davam edin.

Müştəri muzdlu peşəkarlığı spesifikasiyalara və ya şərti öhdəliklərə əsaslanaraq dəyişdirdikdə Kvant Təmiri ümumiyyətlə qüvvəyə minir. Hesab edir ki, kompensasiya artıq görülən işlərin həcminə uyğun olmalıdır. Bu açıq bir problem ola bilər, çünki bu şərtlərlə işləyənlərin çoxu pis qeydlər aparırlar.