Canlı və canlı olmayan varlıqların uşaqlar arasındakı fərqini necə izah edirsiniz?


cavab 1:

Biotik və ya canlılar 1) hüceyrələrdən ibarətdir; 2) çoxaltmaq; 3) öz ətrafları ilə mübadilə; 4) Enerji istehsal edin və istifadə edin. Bu xüsusiyyətlər hamısı yerinə yetirilmirsə, şey abiotik və ya canlı deyil. Hətta kiçik uşaqlar bir bitki yarpağında hüceyrələri və plastik bir yarpaqda hüceyrələri görməməyi heyran olurlar.