latın dilində necə uğurlar demək olar


cavab 1:

Bonam bəxtim!

İstəkləri isim şəklində çatdırmaq üçün “nida ittihamçısı” deyiləndən istifadə etdilər (fel əlavə edin və daha çətin olur).

İngilis dilində ittihamçı sözləri xaricində itirdik: mən, onu, onun, bizi, onları və az qala sökülən kimsəni, eyni zamanda arxaik sözünü.

Bu kömək edir!


cavab 2:

Utinam fortuna!


cavab 3:

Tanınmış bir Latın sözü var: "fortuna audaces iuvat" = "bəxt cəsarətə üstünlük verir". Beləliklə təsəvvür edə bilərəm: "Fortuna te iuvet!" = bəxt sənə xeyir versin!


cavab 4:

Romalılar “ikinci şeylər” kimi bir şey ifadə edən “Res secundae” istifadə etdilər. Bu "rifah", "uğur" üçün deyimcik bir ifadədir.


cavab 5:

Benediximus Latın dilində uğurlar üçün istifadə olunan sözdür.


cavab 6:
Benediksimus

cavab 7:

bona fortuna


cavab 8:

Bona fortuna.