Bir məhsul dizaynı mühəndisinin və sənaye dizaynerinin rolları arasında fərq nədir?


cavab 1:

Sənaye dizayneri, fiskal məhsul hazırlayan (istifadəçinin ehtiyaclarına diqqət yetirən, qələm eskizləri ilə işləməyə başlayan) və sənaye istehsal proseslərinə riayət edən (əl istehsalı / sənətkarlıq məhsulları daxil deyil) birisidir.

Bir dizayner, sənaye dizayneri tərəfindən təqdim olunan dizaynların dizayn / istehsal aspektini tərtib edən birisidir (ümumiyyətlə PRO-E, CATIA və s kimi parametrik 3D proqram üzərində işləyir).

Məsələn: - Bir sənaye dizayneri olaraq, bir velosiped dizayn edirsiniz, belə görünür: -

Ancaq bir velosiped dizayneri olaraq dizayn edərkən bu kimi bir şey görünür:

Əsasən, dizayner üçün texniki fokus (dizayn eng.) Və estetik diqqət (sənaye dizayneri) arasındakı fərq, yeni dizaynların çəkilməsinə gəldikdə və hər zaman bunu edə biləndə həmişə texniki məhdudiyyətlərlə mənimsənilə bilər. Qiymət məhdudiyyəti və sənaye şəraitində bina Dizayner, dizayn sonda istehsal üçün buraxılana qədər yenidən düşünməlidir.


cavab 2:

Bir məhsul dizayneri mühəndisi, hələ konseptual bir dizayn alır və kütləvi şəkildə istehsal edilə bilən bir şey etməyə kömək edir. Buraya içəridəki mexaniki detalların tapılması və ya hissələrin enjeksiyon şəklinə salınması üçün kənarda düzəlişlər edilməsi daxildir. Mühəndis istehsalının texniki tərəflərinə diqqət yetirir. Əsas xidmətləri texniki təsvirlər, qurğular, qurğular, kalıp dizaynı, dözümlülük və spesifikasiyalardır.

Sənaye dizayneri ilk anlayışları inkişaf etdirir. Məhsulun ümumi görünüşünün və tərzinin nəyə bənzəməli olduğunu öyrənirlər və bütün mümkün materialları, rəngləri, formaları və xüsusiyyətlərini araşdıran bir çox eskiz yaradırlar. Məhsul və istehlakçı arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırır və dizaynı cəlbedici və istifadəyə yararlı hala gətirməyə çalışırlar. Dizayner istehlakçının ümumi təcrübəsinə diqqət yetirir. Onun əsas çıxışı eskizlər, təsvirlər, modellər və prototiplərdir.

Təcrübəli bir dizayner mühəndisin işini xeyli asanlaşdırır. Mümkün olan şeyə yaxın seçilmiş materiallar və formalarınız olacaq. Təcrübəli istehsal mühəndisi yaxşı bir fikir alır və həyata keçirir. Bəzi hallarda yalnız birinə və ya digərinə ehtiyacınız var. İstehlakçı elektronikası kimi mürəkkəb dizaynlarla, ümumiyyətlə hər ikisinə ehtiyacınız var, baxmayaraq ki, dizayn konseptual mərhələdən çıxdıqdan sonra mühəndis daha çox iştirak edir.

Dizayner = xüsusiyyətləri və formEngineer = spesifikasiyalar və alətlər


cavab 3:

Bir məhsul dizayneri mühəndisi, hələ konseptual bir dizayn alır və kütləvi şəkildə istehsal edilə bilən bir şey etməyə kömək edir. Buraya içəridəki mexaniki detalların tapılması və ya hissələrin enjeksiyon şəklinə salınması üçün kənarda düzəlişlər edilməsi daxildir. Mühəndis istehsalının texniki tərəflərinə diqqət yetirir. Əsas xidmətləri texniki təsvirlər, qurğular, qurğular, kalıp dizaynı, dözümlülük və spesifikasiyalardır.

Sənaye dizayneri ilk anlayışları inkişaf etdirir. Məhsulun ümumi görünüşünün və tərzinin nəyə bənzəməli olduğunu öyrənirlər və bütün mümkün materialları, rəngləri, formaları və xüsusiyyətlərini araşdıran bir çox eskiz yaradırlar. Məhsul və istehlakçı arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırır və dizaynı cəlbedici və istifadəyə yararlı hala gətirməyə çalışırlar. Dizayner istehlakçının ümumi təcrübəsinə diqqət yetirir. Onun əsas çıxışı eskizlər, təsvirlər, modellər və prototiplərdir.

Təcrübəli bir dizayner mühəndisin işini xeyli asanlaşdırır. Mümkün olan şeyə yaxın seçilmiş materiallar və formalarınız olacaq. Təcrübəli istehsal mühəndisi yaxşı bir fikir alır və həyata keçirir. Bəzi hallarda yalnız birinə və ya digərinə ehtiyacınız var. İstehlakçı elektronikası kimi mürəkkəb dizaynlarla, ümumiyyətlə hər ikisinə ehtiyacınız var, baxmayaraq ki, dizayn konseptual mərhələdən çıxdıqdan sonra mühəndis daha çox iştirak edir.

Dizayner = xüsusiyyətləri və formEngineer = spesifikasiyalar və alətlər


cavab 4:

Bir məhsul dizayneri mühəndisi, hələ konseptual bir dizayn alır və kütləvi şəkildə istehsal edilə bilən bir şey etməyə kömək edir. Buraya içəridəki mexaniki detalların tapılması və ya hissələrin enjeksiyon şəklinə salınması üçün kənarda düzəlişlər edilməsi daxildir. Mühəndis istehsalının texniki tərəflərinə diqqət yetirir. Əsas xidmətləri texniki təsvirlər, qurğular, qurğular, kalıp dizaynı, dözümlülük və spesifikasiyalardır.

Sənaye dizayneri ilk anlayışları inkişaf etdirir. Məhsulun ümumi görünüşünün və tərzinin nəyə bənzəməli olduğunu öyrənirlər və bütün mümkün materialları, rəngləri, formaları və xüsusiyyətlərini araşdıran bir çox eskiz yaradırlar. Məhsul və istehlakçı arasındakı qarşılıqlı əlaqəni araşdırır və dizaynı cəlbedici və istifadəyə yararlı hala gətirməyə çalışırlar. Dizayner istehlakçının ümumi təcrübəsinə diqqət yetirir. Onun əsas çıxışı eskizlər, təsvirlər, modellər və prototiplərdir.

Təcrübəli bir dizayner mühəndisin işini xeyli asanlaşdırır. Mümkün olan şeyə yaxın seçilmiş materiallar və formalarınız olacaq. Təcrübəli istehsal mühəndisi yaxşı bir fikir alır və həyata keçirir. Bəzi hallarda yalnız birinə və ya digərinə ehtiyacınız var. İstehlakçı elektronikası kimi mürəkkəb dizaynlarla, ümumiyyətlə hər ikisinə ehtiyacınız var, baxmayaraq ki, dizayn konseptual mərhələdən çıxdıqdan sonra mühəndis daha çox iştirak edir.

Dizayner = xüsusiyyətləri və formEngineer = spesifikasiyalar və alətlər